Do 5000 zł na Twoim koncie nawet w 15 minut*

Odpowiedzialny biznes (CSR)

SuperCredit certyfikat Odpowiedzialny Pożyczkodawca

Od lat realizujemy naszą strategię biznesową w sposób odpowiedzialny.

Naszą działalność budujemy na relacjach z ludźmi, dbamy o zrównoważony rozwój i interes społeczny. To przede wszystkim jasne, otwarte zasady i etyczne relacje z naszymi klientami, współpracownikami i pracownikami pozwalają na zachowanie wartości opartych na zaufaniu i budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Edukujemy naszych pracowników i współpracowników, tak by w codziennej pracy kierowali się takimi wartościami, jak: uczciwość, szacunek, odpowiedzialność i podejmowanie właściwych decyzji. Naszych klientów wspieramy we właściwych wyborach, dbając o jasne i przejrzyste zasady sprzedaży, właściwej prezentacji oferty produktowej i wsparcia indywidualnego poprzez udzielanie wiedzy o finansach.

Działalność Axcess Financial oparta jest na standardach międzynarodowych, które powodują że jesteśmy transparentni i efektywni. Przykładamy wagę do kontroli ryzyka i wielopłaszczyznowej weryfikacji finansowej.Wdrażając pewne i sprawdzone zasady finansowe, realizujemy założenia społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez:


Figurujemy w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: RIP000265.
SuperCredit Certyfikat Etyczny KPF Od 1 lipca 2012 roku Axcess Financial Polska jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Członkostwo w KPF pozwala nam na wyznaczanie w naszych działaniach wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami. Od samego początku, w wyniku bezproblemowo przechodzonych corocznych audytów, KPF przyznaje nam swój certyfikat etyczny. Z dumą informujemy, że jesteśmy w szacownym gronie firm, które w marcu 2018 roku pozytywnie przeszły weryfikację ankiet najnowszego audytu etycznego za 2017 rok dokonywaną przez Komisję Etyki przy KPF. W wyniku pozytywnie zakończonego procesu weryfikacji, Komisja Etyki przyznała Axcess Financial Certyfikat Etyczny KPF, który jest potwierdzeniem zgodności praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Certyfikat jest ważny do 31.03.2019 roku.

Każdy może zgłosić do Komisji Etyki lub Biura KPF naruszenie przez przedsiębiorstwo finansowe postanowień wspomnianych Zasad. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać opis naruszenia, którego dopuściło się przedsiębiorstwo finansowe. Szczegóły dotyczące składania takiego wniosku można znaleźć na stronie internetowej Komisji Etyki.


Od wielu lat pomagamy Wioskom Dziecięcym, czego dowodem jest posiadanie certyfikatu „Dobra Firma”. Dobra Firma SOS to program przygotowany przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą pomagać osieroconym dzieciom. SOS Wioski Dziecięce w Polsce to pozarządowa organizacja dobroczynna, która opiekuje się dziećmi opuszczonymi, osieroconymi oraz tymi z rodzin dysfunkcjonalnych. Należy do światowego Stowarzyszenia SOS Kinderdorf International - ta największa na świecie organizacja charytatywna działa w 133 krajach! Wizją SOS Wioski Dziecięce jest, aby każde dziecko przynależało do swojej rodziny. Dorastało otoczone miłością, szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa. Poprzez pomoc SOS Wioski Dziecięce budujemy razem z naszymi pracownikami i współpracownikami takie wartości, jak: odwaga, zaangażowanie, zaufanie, odpowiedzialność. Przeczytaj więcej o programie "Dobra Firma".

Nasza działalność spotkała się z uznaniem prestiżowego Loan Magazine, który w styczniu 2015 r. przyznał nam certyfikat "Odpowiedzialny Pożyczkodawca". Przeczytaj więcej o tym certyfikacie.

SuperCredit Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie
Axcess Financial w czerwcu 2016 roku została wyróżniona Certyfikatem "Odpowiedzialni w Biznesie" przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. za:

- czynny udział w budowaniu i wzmacnianiu bezpieczeństwa zawieranych na rynku transakcji finansowych
- odpowiedzialne podejście do biznesu poprzez systematyczne stosowanie narzędzi ERIF BIG S.A. zarówno w procesach kompleksowej oceny ryzyka, jak i odzyskiwaniu należności
- wkład w rozwój systemu wymiany informacji gospodarczej

Przeczytaj więcej informacji o Certyfikacie "Odpowiedzialni w Biznesie".

SuperCredit.pl

Jesteśmy oddziałem Axcess Financial Services, Inc., który od ponad 20 lat jest jednym z liderów wśród niebankowych instytucji finansowych w USA.

NASZE MARKI

www.axcess-poland.plwww.supercredit.pl

WSPÓŁPRACUJEMY

https://www.wioskisos.org/dobra-firma.htmlhttp://www.networksolutions.com/Super Credit opinieSuper Credit opinie

CZŁONKOSTWO

Członkostwo w KPF


Od 2012 roku jesteśmy w szacownym gronie członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Reprezentatywny przykład na dzień 07.03.2016 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki gotówkowej w kwocie 1000 złotych, udzielonej na okres 12 miesięcy, oprocentowanej w skali roku 10%, z prowizją 250 złotych, prowizją za obsługę w wysokości 25 złotych za każdy rozpoczęty Okres Odsetkowy, spłacanej w 12 ratach o wysokości 133,75 złotych, wynosi 154,95%. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 1605,00 złotych. Całkowita kwota pożyczki wynosi 1000 złotych.

Reklama zamieszczona na stronie WWW ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Decyzja o przyznaniu pożyczki jest podejmowana po złożeniu wniosku o przyznanie pożyczki i potwierdzeniu zdolności pożyczkowej klienta.

* Szybkość rozpatrzenia wniosku zależy od czasu weryfikacji zdolności kredytowej klienta. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki pieniądze są automatycznie przelewane na konto bankowe klienta szybkim przelewem, tj. usługą dostarczaną przez operatora BlueMedia. Nasze doświadczenia dowodzą, że zajmuje to zwykle około 1 minutę, jednak czas realizacji przelewu zależy od banku w jakim masz rachunek. Zwracany uwagę, że niektóre banki, nie realizują przelewów w weekendy czy też przelewów zleconych w godzinach wieczornych w dni robocze. Może się więc zdarzyć, że przelew pożyczki na Twoje konto nastąpi w dłuższym terminie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia Twojego wniosku o pożyczkę.

Pożyczkobiorca i Axcess mogą skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów na warunkach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r.) oraz w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z dnia 9 listopada 2016 r.) Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów jest Rzecznik Finansowy. Adres strony internetowej: www.rf.gov.pl.

2014-2018 © Axcess Financial Poland Spółka z o.o., ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000371234, kapitał zakładowy w wysokości 3 006 000,- złotych (w całości wpłacony), NIP: 527-26-42-979.

Wpis w rejestrze instytucji pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego: RIP000265.

Zamów bezpłatną rozmowę


+48
Kontakt z namiKontakt z nami

Kontakt


Zespół SuperCredit.pl

ul. Prosta 36
53-508 Wrocław

tel. +48 22 351 75 55

www.supercredit.pl
info@supercredit.pl

W ramach naszych stron internetowych, w celu dostosowania oferowanych usług i produktów do indywidualnych wymagań Użytkownika uzyskujemy dostęp do informacji ("cookies") przechowywanej na urządzeniu Użytkownika. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies Użytkownik może określić za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu końcowym Użytkownika, np. przeglądarce internetowej lub konfiguracji usługi. Szanując prywatność Użytkowników naszych serwisów internetowych, posługujemy się Polityką ochrony prywatności. [X]

Super Credit Logo

22 351 75 55

Dziękujemy za złożenie wniosku!

Trwa analiza Twojego wniosku.

Większość wniosków udaje nam się rozpatrzyć w tym czasie.
Nie odświeżaj strony. Za chwilę wyświetlimy Ci dalsze informacje.