Posiadasz produkt SuperCredit?

Zadzwoń:
+48 799 350 384

lub skorzystaj z formularza kontaktowego:

Zadzwoń

799 350 384

Email

kontakt@e-kancelaria.com

Axcess Financial Poland
Sp. z o.o.

ul. Prosta 36,
53-508 Wrocław

Axcess Financial Poland Spółka z o.o., ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000371234, kapitał zakładowy w wysokości 3 006 000,- złotych (w całości wpłacony), NIP: 527-26-42-979.